Chronologie, základní chronologické příručky


Chronologie je nauka o měření času, o způsobech měření a prostředcích k tomu používaných.

Matematická (astronomická) chronologie využívá poznatků astronomie a jiných příbuzných věd, sleduje pohyby nebeských těles, zkoumá do jaké míry přicházejí v úvahu pro stanovení časových jednotek a stanoví na jejich základě objektivní jednotky měření času

Historická (technická) chronologie studuje způsoby měření času a jejich vývoj u různých národů, resp. v různých kulturních okruzích. Umožňuje historikovi umístit události v čase a objektivně sledovat historický vývoj. Má

  • praktickou funkci, tj. převádění dat historických pramenů.
  • teoretickou funkci, tj. sleduje jednotlivé chronologické kategorie v jejich historickém vývoji jako instituce kulturních dějin.

Základní chronologické příručky v českém jazyce:

Josef EMLER: Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české. Praha 1876

Gustav FRIEDRICH: Příručka křesťanské chronologie. Praha 1934

Vladimír Jan SEDLÁK: Tabulky k převádění dat historických pramenů. Praha 1960, 1970

Marie BLÁHOVÁ: Historická chronologie. Praha 2001